Welkom

Voordelen extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit

Een extern vertrouwenspersonen staat los van de organisatie en daarmee is de drempel voor een melder/klager om een klacht te melden minder groot. Ook is een extern vertrouwenspersoon gespecialiseerd op dit vakgebied en heeft meerdere organisaties waarvoor hij werkt. Daardoor is zijn expertise en ervaring op dit vakgebied veel groter dan een intern vertrouwenspersoon.

 De drie hoofdtaken:

-          een klager opvangen en begeleiden;
-          ongewenste omgangsvormen signaleren en gevraagd en ongevraagd leidinggevenden adviseren;
-          medewerkers en leidinggevenden voorlichten en informeren.

De vertrouwenspersoon ondersteunt de klager bij de behandeling van zijn/haar klacht door een onafhankelijk en vertrouwelijk aanspreekpunt te zijn voor de eerste opvang en samen de mogelijke oplossingen te onderzoeken.

Lees meer over een extern verstrouwenspersoon

Aanvullende gegevens