Welkom

Het pand Pesserstraat 24 wordt het Van Goghhuis genoemd omdat Vincent van Gogh er in 1883 bijna een maand heeft gewoond. De plaquette aan de voorgevel van dit voormalige logement herinnert aan deze bijzondere gast. Voor 1 gulden per nacht huurde hij er een slaapplek op de zolder, zoals hij aan zijn broer Theo schreef.

In het Van Goghhuis worden de NLP opleidingen gegeven, de opleiding tot vertrouwenspersoon en de leergangen mannelijk / vrouwelijk leiderschap. Verder is er een praktijk voor individuele counseling, relatietherapie en een externe vertrouwenspersoon gehuisvest, en wordt in een sfeervolle yogastudio op de bovenverdieping Critical Alignment yoga en -therapie gegeven.

 

Vincent van Gogh

 Zelfportret Vincent van Gogh

Op dinsdag 11 september 1883 om 21.00 uur - het was al donker - stapte in Hoogeveen een man uit de trein, die de gemoederen nog lang zou bezighouden: Vincent van Gogh. Op het station kwam hij in contact met Albertus Hartsuiker – spoorwegarbeider - die hem in zijn logement onderdak en de kost aanbood voor 1 gulden per dag.

Zo begint het onderzoeksverslag van streekhistoricus Albert Metselaar, waarvan de titel luidt: 'Waar woonde Vincent van Gogh in Hoogeveen?'

Metselaar verdiepte zich in deze vraag nadat in 1998 een felle discussie was ontbrand over de verblijfplaats van Van Gogh in Hoogeveen: de Toldijk (nu Pesserstraat) of de Grote Kerkstraat. Deze strijd haalde zelfs de landelijke pers.

 

Omdat de discussie in 2001 nog steeds geen bevredigend antwoord had opgeleverd, hield Metselaar alle bewijzen en argumenten nogmaals tegen het licht. Op basis daarvan kwam hij tot de conclusie dat Van Gogh wel degelijk in het logement aan de Pesserstraat zijn intrek had genomen. Deze conclusie wordt inmiddels door alle betrokkenen gedeeld.

Arjan van Weert en Joke Korfage