Gezond weer aan het werk


Verzuim als gevolg van spanning, stress, burn-out, overspannenheid, depressiviteit, trauma of angst kost de werkgever veel geld. Maar ook de medewerker krijgt veel last van de stress, zoals  een verminderd zelfvertrouwen en het niet meer volledig kunnen benutten van hun capaciteiten. 
 
Het instituut Van Goghhuis heeft hier een traject voor ontwikkeld, dat is opgebouwd uit onderdelen. Dit traject helpt en houdt mensen snel weer aan het werk.

Intake
In dit gesprek verkennen we samen met de medewerker de problematiek en bespreken wat de beste aanpak is om de klachten te verhelpen. Op basis van de intake wordt er een plan van aanpak gemaakt. De werkgever ontvangt dit plan van aanpak. Na goedkeuring starten het traject en in overleg met de medewerker worden de andere onderdelen ingepland.
Als tijdens de intake blijkt dat de medewerker een ander specialisme nodig heeft, dan melden we dit direct aan medewerker en opdrachtgever.

Traject
Het traject bestaat uit acht coach-counselingsgesprekken en een of meer systemische opstellingen. 
 
Doorlooptijd en kosten
Binnen een week na aanmelding vindt de intake plaats, waarna medewerker en opdrachtgever binnen twee werkdagen een voorstel ontvangt. Binnen een week na goedkeuring starten de counselingsgesprekken.

Na goedkeuring van het pakket is de doorlooptijd 3 maanden. Afhankelijk van het probleem is de medewerker binnen een maand vaak op therapeutische basis weer aan het werk en zal binnen drie maanden weer goed kunnen functioneren, uitgezonderd een probleem waar fysieke klachten een rol bij spelen.

Kosten van dit traject: € 1595,- excl. btw

Meer weten over de inhoud van het traject?

Neem contact op