Opleidingen

- NLP Practitioner
- NLP Master Practitioner
- Mental Health Coach
- Mental Health Counselor

LEES MEER

Yoga

Critical Alignment - met een vleugje Yin

LEES MEER

Workshops

Over persoonlijk leiderschap en relaties

LEES MEER

Vertrouwenspersoon

Voordelen van een externe O&I:

  • Hij/zij staat los van de organisatie.
  • Is specialist.
  • Professioneel en heeft expertise.

Daar komt bij dat de drempel om een misstand te melden lager is.

LEES MEER

Opleiding NLP en Opleiding Vertrouwenspersoon & Integriteit


Gratis Informatieavond NLP

Op deze avond maak je kennis met de trainer en het instituut en ontdek je wat NLP voor je kan betekenen. Via onderstaand formulier kun je je aanmelden voor een gratis informatieavond NLP
Meer weten over NLP?

Opleiding NLP Practitioner, een erkende en kleinschalige NLP opleiding

Met deze opleiding maak je een ontdekkingsreis naar wie je in werkelijkheid bent. Je wordt je meer en meer bewust van je onbewuste processen en je achterhaalt hoe je je gedrag kunt veranderen, zodat je bereikt wat je wilde bereiken. Deze opleiding vormt de basis voor veel vervolgopleidingen.
Lees meer over deze NLP opleiding.  

Opleiding NLP Master Practitioner

Een opleiding tot waarde gedreven leiderschap. Gaat het in de NLP Practitioner vooral over de vraag naar het hoe, in deze vervolgopleiding ligt de nadruk op het waarom, op de verborgen drijfveren van je handelen. Dit maakt het een duidelijk ander niveau van leren. NLP Master Practitioner is de basis voor de Mental Health Counselor.
Lees meer over deze opleiding.  

Opleiding Mental Health Coach

Deze professionele coach begeleidt mensen die zijn vastgelopen of dreigen vast te lopen in hun werk of privéleven. In deze vervolgopleiding leer je hoe je cliënten leert zelf sturing te geven aan hun leven. Mental Health Coach is een post NLP Practitioner opleiding.
Lees meer over de opleiding Mental Health Coach 

Opleiding Mental Health Counselor

De Mental Health Counselor is een verbreding en verdieping van de professionele Mental Health Coach.
Lees meer over de NLP opleiding Mental Health Counselor

Opleiding Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

In de Arbowet is geregeld dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor de psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waar ook ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie onder vallen. De werkgever heeft de taak hier een klachtenprocedure voor op te stellen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een logische volgende stap.
Met een erkende opleiding vertrouwenspersoon bij het CVPB kun je voorlichting en advies geven over ongewenste omgangsvormen.
Lees meer over de opleiding Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

Module vertrouwenspersoon integriteit (VPI)

De wet ‘Huis voor Klokkenluiders’ verplicht werkgevers met meer dan 50 medewerkers een beleid rond integriteit te voeren. Daar hoort een interne meldregeling bij, zodat medewerkers veilig misstanden kunnen melden.
Middels de module Vertrouwenspersoon Integriteit doe je juridische kennis op en word je bekend met de kaders van integriteitsschendingen.

Geaccrediteerde bijscholingen voor vertrouwenspersonen

Voor het optimaal uitvoeren van je functie als vertrouwenspersoon is het wenselijk om je te laten bijscholen.
Naast het opfrissen van de stof wordt er aandacht besteed aan jouw vaardigheden en is er een thema dat verder uitgediept wordt.
Lees meer over Geaccrediteerde bijscholingen voor vertrouwenspersonen

Agenda

Donderdag 1 oktober 2020 om 19.30
Familieopstellingen

08 oktober 2020
Opleiding Vertrouwenspersoon

Donderdag 5 november 2020 om 19.30
Familieopstellingen

Donderdag 19 december 2020 om 19.30
Familieopstellingen

Donderdag 28 januari 2021 om 19.30
Familieopstellingen

Donderdag 25 februari 2021 om 19.30
Familieopstellingen

Opgave voor de workshop assertiviteit

Opgave voor informatieavond NLP