Traject beschrijving gezond weer aan het werk


1. Counseling

Diagnostiek

De beleving van de medewerker en zijn huidige situatie staat centraal. We gaan na wat er speelt, waar en wanneer dit speelt en wat het effect ervan is op werkomstandigheden en dagelijks leven. We bespreken wat de medewerker wil bereiken in het counselingstraject. Het traject is volledig gericht op de toekomst: hoe zou hij zich dan willen voelen, denken en gedragen.
 
Eerst mens, dan deskundige

Essentieel in NLP-counseling is het principe 'eerst mens, dan deskundige'. Met andere woorden: NLP-counseling richt zich niet op het symptoom, maar op de mens achter het symptoom. De technieken en theorieën zijn ondersteunend. De counselor stemt af op deze unieke medewerker en gaat ervan uit dat hij over alle  mogelijkheden beschikt om weer op zijn innerlijk kompas te vertrouwen.
 
Systemische counseling komt voort uit de wetenschap dat een familie een systeem op zich is en dat de familieleden onderhevig zijn aan de ‘wetten’ van dat systeem - meestal zonder zich daarvan bewust te zijn. Mensen kunnen op jonge leeftijd verstrikt raken in hun familiesysteem en daar pas op veel latere leeftijd allerlei problemen van ondervinden.
 
Bewustwording

Zowel NLP als systemische counseling maakt bewust waar iemand in verstrikt is geraakt, wat zijn diepste drijfveren zijn en wat hem belemmert. Door de onbewuste patronen en drijfveren naar boven te halen, ontdekt hij wat hij al goed ontwikkeld heeft en wat hij nog kan leren. Pas als hij zich bewust is van zijn onbewuste patronen kan hij zijn keuzemogelijkheden uitbreiden. De medewerker leert dus niets af, maar vergroot zijn mogelijkheden om met zaken en omstandigheden om te gaan.

 

2. Systemisch werk

Een diep verdriet, extreme boosheid of angsten zijn niet direct in de kern aan te pakken. Cognitieve of spirituele technieken lossen het probleem vaak niet op, omdat die niet werkelijk tot de kern reiken. We spreken dan van een systemische verstrikking. Een onbewuste verstrengeling met de familie kan de oorzaak zijn van veel problemen op het werk en in relaties, maar ook van lichamelijke klachten. In een opstelling wordt zo’n verstrengeling zichtbaar. Dit geeft een diepgaand inzicht in de dynamiek binnen het systeem, dat iemand wezenlijk kan veranderen; vaak het begin van veranderingen op allerlei terreinen.
 
Een opstelling maakt de verborgen belemmeringen, de patronen en hun onderliggende betekenis zichtbaar. De theorie gaat uit van een natuurlijke orde: ieder heeft een eigen plek binnen het systeem van herkomst. Een opstelling herstelt de natuurlijke orde.

Klik hier voor data familieopstellingen

 

3. Workshop

De workshops uit het verzuimpakket worden in het intakegesprek toegelicht. Ze zijn ontwikkeld om mannen en vrouwen in contact te brengen met hun innerlijke kracht en persoonlijk leiderschap. Pas dan kunnen ze vanuit hun kracht reageren op omstandigheden. 

Mannen en vrouwen hebben verschillende technieken nodig om bij hun innerlijke kracht te komen.

 

Neem contact op