Logement Hartsuiker

Logement Hartsuiker

Waar Vincent in 1883 heeft gelogeerd in Hoogeveen

LEES MEER

Yoga

Critical Alignment - met een vleugje Yin

LEES MEER

Workshops

Over persoonlijk leiderschap en relaties

LEES MEER

Vertrouwenspersoon

Voordelen van een externe O&I:

  • Hij/zij staat los van de organisatie.
  • Is specialist.
  • Professioneel en heeft expertise.

Daar komt bij dat de drempel om een misstand te melden lager is.

LEES MEER

Van Goghhuis

Het pand Pesserstraat 24 wordt het Van Goghhuis genoemd, omdat Vincent van Gogh hier in 1883 bijna een maand heeft gelogeerd. De plaquette aan de voorgevel van het voormalig logement herinnert aan deze bijzondere gast. Aan zijn broer Theo schreef hij dat hij er voor een gulden per nacht een slaapplek op de zolder huurde.

Van Goghhuis Hoogeveen bood eerder onderdak aan diverse organisaties, maar is inmiddels intern verbouwd tot een comfortabel en gezellig vakantie-appartement. In de yogastudio op de bovenverdieping wordt nog wel steeds Critical Alignment yoga gegeven.

Felle discussie

Op dinsdag 11 september 1883 om 21.00 uur - het was al donker - stapte in Hoogeveen een man uit de trein, die de gemoederen nog lang zou bezighouden: Vincent van Gogh. Op het station kwam hij in contact met Albertus Hartsuiker – spoorwegarbeider - die hem in zijn logement onderdak en de kost aanbood voor 1 gulden per dag.

Zo begint het onderzoeksverslag van streekhistoricus Albert Metselaar, waarvan de titel luidt: 'Waar woonde Vincent van Gogh in Hoogeveen?' Metselaar verdiepte zich in deze vraag nadat in 1998 een felle discussie was ontbrand over de verblijfplaats van Van Gogh in Hoogeveen: de Toldijk (nu Pesserstraat) of de Grote Kerkstraat. Deze strijd haalde zelfs de landelijke pers.

Omdat de discussie in 2001 nog steeds geen bevredigend antwoord had opgeleverd, hield Metselaar alle bewijzen en argumenten nogmaals tegen het licht. Op basis daarvan kwam hij tot de conclusie dat Van Gogh wel degelijk in het logement aan de Pesserstraat zijn intrek had genomen. Deze conclusie wordt inmiddels door alle betrokkenen gedeeld.

Arjan van Weert en Joke Korfage

Agenda familieopstellingen

Donderdag 12 september 2024 om 19.30
Familieopstellingen

Donderdag 10 oktober 2024 om 19.30
Familieopstellingen

Donderdag 7 november 2024 om 19.30
Familieopstellingen

Donderdag 19 december  2024 om 19.30
Familieopstellingen