Logement Hartsuiker

Logement Hartsuiker

Op dinsdag 11 september 1883 om 21.00 uur - het was al donker - stapte Vincent van Gogh in Hoogeveen uit de trein. Op het station kwam hij in contact met de spoorwegarbeider Albertus Hartsuiker die samen met Catarina Beukema een logement hield aan de Toldijk, nu Pesserstraat geheten. Hartsuiker bood hem daar kost en onderdak aan. Vanwege deze bijzondere gast wordt het pand nog steeds het Van Goghhuis genoemd. De plaquette aan de voorgevel herinnert daaraan. Vincent schreef zijn broer Theo dat hij er voor een gulden per nacht een slaapplek op de zolder huurde.
Nadat het pand aan diverse andere activiteiten onderdak heeft geboden, heeft het nu zijn vroegere functie teruggekregen: het is intern verbouwd tot een volwaardig logement. En om de situatie in 1883 te laten herleven, wordt het weer (vm) Logement Hartsuiker genoemd.

Lees meer over Logement Hartsuiker