Familieopstellingen


Een onbewuste verstrengeling met de familie kan de oorzaak zijn van veel problemen in een relatie, op het werk en van lichamelijke klachten. In een familieopstelling wordt zo'n verstrengeling zichtbaar. Dat geeft een diep inzicht in jezelf en in de dynamiek binnen je familie. Dat inzicht kan je diep raken. Daardoor verandert er wezenlijk iets, wat vaak het begin is van grote veranderingen op allerlei terreinen van je leven.

Een familieopstelling maakt de verborgen belemmeringen, de patronen en hun onderliggende betekenis zichtbaar. De theorie gaat uit van een natuurlijke orde: ieder heeft een eigen plek binnen het systeem van herkomst. Een familieopstelling herstelt de natuurlijke orde.

Wat er gebeurt tijdens een opstelling

Bij een familieopstelling is een vraagsteller en een groepje stand-ins aanwezig. Nadat de vraagsteller zijn of haar situatie of probleem heeft beschreven, vraagt de begeleider naar relevante zaken en gebeurtenissen in de familie. Daarop kiest de vraagsteller stand-ins voor belangrijke levende en dode familieleden en geeft ze intuïtief een plaats in de ruimte, dicht bij elkaar of ver van elkaar af, elkaar aankijkend of in de verte starend.

Zo gauw de stand-ins staan opgesteld, hebben ze dezelfde gevoelens als degene die ze vertegenwoordigen. Als gevolg van wat de stand-ins waarnemen en aangeven, verandert de begeleider hun plaats ten opzichte van elkaar, net zo lang tot ieder lid van het systeem aangeeft dat het zó goed is. Dan blijkt een nieuwe orde in het familiesysteem te zijn ontstaan en komt er een diepe rust: ieder staat op de juiste plek.

Waarom hebben alle dingen een naam?
vroeg het meisje aan de meester.

Het was even stil - en hij antwoordde:
Wat een mooie vraag.
Je naam heb je van je ouders gekregen.
Omdat je een naam hebt, kan ik je roepen.
En als ik je roep, kun je bij me komen.
En als je komt, kan ik je vasthouden.
En als ik je vastpak, kan ik je loslaten.

Ook organisatievraagstukken kunnen worden ingebracht.

Kosten van een familieopstelling: voor de vraagsteller of client € 35,-, voor een stand-in of representant € 5,-.
De opstellingen worden georganiseerd op donderdagavonden van 19.30 tot 22.00 uur.

Voor meer informatie en opgave: Arjan van Weert, 0528-234528 of via info@vangoghhuis.nl

Opgave voor famillieopstellingen

Achternaam
Straatnaam en huisnummer