Opleidingen

We verzorgen de opleidingen:

- NLP Practitioner
- NLP Master Practitioner
- Mental Health Coach
- Mental Health Counselor

LEES MEER

Yoga

Op de bovenverdieping van het Van Goghhuis wordt Critical Alignment yoga en therapie gegeven.

LEES MEER

Workshops

Het Van Goghhuis biedt regelmatig workshops aan over persoonlijk leiderschap en relaties.

LEES MEER

Vertrouwenspersoon

Een externe vertrouwenspersoon O&I heeft veel voordelen, staat los van de organisatie,
is gespecialiseerd, heeft veel expertise en professionaliteit.
Daarnaast de drempel is lager voor een klager of klaagster.

LEES MEER

Vincent van Gogh in Hoogeveen


Op dinsdag 11 september 1883 om 21.00 uur - het was al donker - stapte in Hoogeveen een man uit de trein, die de gemoederen nog lang zou bezighouden: Vincent van Gogh. Waarschijnlijk kwam hij op het station in contact met Albertus Hartsuiker, spoorwegarbeider, die hem in zijn pension onderdak en de kost aanbood voor een gulden per dag.'

Zo begint het uitgebreide onderzoeksverslag van streekhistoricus Albert Metselaar, met de titel: 'Waar woonde Vincent van Gogh in Hoogeveen?'.
Metselaar deed dit onderzoek, omdat er in 1998 een felle discussie was ontbrand over de juiste verblijfplaats van Vincent van Gogh: de Toldijk (nu Pesserstraat) of de Grote Kerkstraat. Deze strijd haalde zelfs de landelijke pers.

Omdat de discussie nog steeds geen bevredigend antwoord had opgeleverd, hield Metselaar in 2001 alle bewijzen en argumenten nogmaals tegen het licht. Op basis daarvan kwam hij tot de conclusie dat Van Gogh in 1883 wel degelijk in het logement aan de Pesserstraat zijn intrek nam. De conclusie uit dit onderzoek wordt inmiddels door iedereen gedeeld.