Ziekmakende stress en burnout


Een burn-out is letterlijk opgebrand zijn; een lichamelijk en emotionele uitputting die niet verdwijnt na een periode van rust. Dit in tegenstelling tot oververmoeidheid of overspannenheid. Bij een burn-out zijn lichaam en geest niet meer in staat zichzelf weer op te laden. Daardoor nemen de klachten toe. Mensen hebben weerstand om te gaan werken, ze voelen zich chronisch vermoeid, opgejaagd en geïrriteerd, ze hebben geen enkele motivatie om wat dan ook te doen, hun sociale contacten staan op een laag pitje en ze kampen vaak met slaapproblemen. Verder worden ze sneller ziek en hebben ze depressieve perioden. 

Als een burn-out niet snel en adequaat behandeld wordt, dan duurt het genezingsproces wel een jaar of langer. Zelfs daarna houden veel mensen nog last van klachten. Dit kan absoluut anders, maar dan moeten mensen die last hebben van een hoge werkdruk, stress of burn-out wel zo snel mogelijk in behandeling.

De methode

De methode is gebaseerd op de veranderstrategie, die binnen NLP is ontwikkelt. Daarbij wordt uitgegaan dat gedragsverandering pas blijvend zijn als interventies plaatsvinden op zowel het denken, als het gevoel en het gedrag. Doordat in het Van Goghhuis mensen vanuit verschillende disciplines werken (NLP-therapie, systemisch werk, coaching en yoga) kunnen op we alle drie de niveau's aan een client werken. 
De behandeling bestaat uit een uitgebreid intakegesprek, een NLP-therapie, een oefenprogramma om lichamelijke spanningen te verminderen en een coachingstraject.

• De NLP-therapie ontwikkelt ander gedrag, waardoor mensen leren beter om te gaan met factoren die stress veroorzaken. Wat zeker aan bod komt, is het leren herkennen van de eigen grenzen, zowel de geestelijke als de lichamelijke grenzen. Er wordt ook aandacht besteed aan belemmerende overtuigingen en hulpbronnen.
Systemisch werk vormt een onderdeel van de behandeling, omdat het inzicht geeft in de patronen waar mensen last van hebben. Verder maakt het de sociale context inzichtelijk, waardoor stresspatronen beter hanteerbaar worden.
De lichaamsoefeningen zijn ontleend aan twee yogadisciplines. Door het regelmatig doen van die oefeningen vermindert spanning en krijgt de lichamelijke conditie een fikse oppepper. 

Dit wordt in de eerste twee maanden van de behandeling geoefend en geïntegreerd in het leven van de cliënt. In deze periode wordt ook een plan gemaakt voor het eventueel begeleid terugkeren naar de werkplek. De terugkeer vindt daarbij zo snel mogelijk plaats; gefaseerd van een paar uur per dag tot honderd procent binnen een half jaar. De begeleiding omvat een aantal coachingsgesprekken. Deze richten zich op situaties die stress opleveren en ondersteunen de cliënt bij het in de praktijk brengen van het geleerde.

Interesse?

Heb je last van stress of een burn-out, maak dan een afspraak (0528-234528). We gaan dan gezamenlijk op zoek naar een behandelingstraject dat aansluit bij jouw mogelijkheden en wensen. Op basis van het intakegesprek maken we een behandelplan en een offerte. Dat bespreken we met je en op basis daarvan besluit je of je ons aanbod accepteert.