Counseling

Coaching

Mental Health Coaching (Life coaching) is een vorm van begeleiding die op efficiente wijze naar een specifiek doel leidt: loopbaan, leidinggeven, problemen op het werk, etc.

LEES MEER

Counseling

Mental Health Counseling (life counseling)

is een kortlopende therapie die maximaal 8 gesprekken omvat, verdeeld over 3 maanden.

LEES MEER

Relatietherapie

Relatietherapie

Op basis van de vijf voorwaarden waar een volwaardige relatie aan moet voldoen, onderzoeken jullie waar precies de problemen zitten en wat beide partners daaraan kunnen doen.

LEES MEER

Mental Health Counseling (life counseling) is een methode om mensen te begeleiden, die worstelen met een probleem, een hulpvraag of een ziekte. In deze methode zijn verschillende soorten therapeutische invalshoeken samengebracht tot één geheel.

Mental Health Counseling (life counseling) is ontwikkeld door de Nederlandse Academie voor Psychotherapie.

Eerst mens, dan deskundige

Essentieel in Mental Health Counseling is het basisprincipe: 'Eerst mens, dan deskundige'. Mental Health Counseling richt zich niet op het symptoom, maar op de mens achter het symptoom. 

Ik stel jou centraal; technieken en theorieën hebben een ondersteunende rol.

Ik stem af op jouw unieke zelf en ga ervan uit dat jij over alle mogelijkheden beschikt om weer op je innerlijk kompas te leren varen.

Dit alles betekent dat ik oog en oor heb voor jou als heel en compleet mens.

Bewustwording

Door je van jouw manier van functioneren bewust te worden, ontdek je waarin je je al goed ontwikkeld hebt en wat je nog kunt leren. Dan kun je ook je keuzemogelijkheden uitbreiden. Je leert niets af, maar je vergroot je mogelijkheden om met zaken en situaties om te gaan. Dit kun je testen in je dagelijks leven, want als jij je anders gedraagt, roep je andere reacties van je omgeving op.

·       Waarvoor en voor wie is Mental Health Counseling geschikt?

NLP-counseling is een goede therapie voor een grote variatie aan klachten, problemen en vragen: angsten, depressiviteit, een fobie, een trauma,  overspannenheid en relationele  problemen.

Partners met relatieproblemen en kinderen met hun specifieke vragen zijn, al dan niet met hun ouders, ook van harte welkom.

Natuurlijk is er ook een grens aan wat NLP-counseling kan bieden. Die grens wordt besproken in het kennismakings-gesprek.

Wat kun je van NLP-counseling verwachten?

Intake: 

In het vrijblijvende kennismakingsgesprek verkennen we waar je tegenaan loopt en wat je wilt aanpakken. We bespreken dan ook wat ik je kan bieden.

NLP-diagnostiek

Het vertrekpunt is jouw beleving van je huidige situatie. We gaan na wat er speelt, waar en wanneer dit speelt en wat het effect ervan is op je dagelijks leven. We bespreken verder wat je wilt bereiken in het counselingstraject.

Traject

Afhankelijk van je vraag beslaat het traject maximaal zes gesprekken van ongeveer 1,5 uur. Je krijgt opdrachten mee voor de tijd tussen onze gesprekken.

We besteden veel aandacht aan het heden (wat speelt er nu), zonodig kijken we naar het verleden (hoe en wanneer is dit ontstaan), maar we richten ons vooral op de toekomst (hoe wil je het). De rode draad hierbij is je gevoelsbe-leving, waardoor je meer inzicht krijgt in het hoe en waarom jij zaken en situaties op deze wijze beleeft en dus op deze wijze reageert.

Ik moedig je aan een brug te slaan tussen het besprokene en de werkelijk-heid van alledag, en ik stimuleer je in het toepassen ervan in je dagelijks leven.

Neem contact op